ΑΡΧΙΚΗ

Η Ταυτότητα Μας

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Μαγνησίας, είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική ένωση με έδρα την πόλη του Βόλου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη του Συνδέσμου είναι αποκλειστικά άσοι ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και είναι κάτοχοι αδείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πτυχιούχοι Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συντηρητών Καυστήρων εφόσων έχουν και την άδεια του ηλεκτρολόγου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων είναι μελέτες και κατασκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης σε κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, χώρους συνάθροισης και διασκέδασης καθώς και γενικότερα στη βιομηχανία.

Όλοι οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι του Ν. Μαγνησίας έχουν πιστοποιηθεί με σεμινάρια για:

 • Πληροφορική
 • Νέες τεχνολογίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Τεχνικού ασφαλείας Β’ Κατηγορίας
 • Κοστολόγηση εργασιών
 • PLC Αυτοματισμοί
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Αυτοματισμοί κεντρικής θέρμανσης
 • Νέοι κανονισμοί ΕΛΟΤ HD 384
 • Internet – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Θεμελιακές γειώσεις
 • Φυσικό αέριο