Σύμφωνα με την υπογραφόμενη Κ.Υ.Α. από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χορηγείται εφάπαξ ειδικό βοήθημα  επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. (ΦΕΚ 3088/ Τεύχος Β/ 24-07-2020)

Από αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Βόλου, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, στην διεύθυνση της Κοινωνικής Πρόνοιας 2ας Νοεμβρίου 129. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 11:00 π.μ., στο γραφείο 8.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του ειδικού αυτού βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος  (έως 9.000 ευρώ το χρόνο για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, ποσό που προσαυξάνεται μέχρι τα 31.500 ευρώ για πολυμελείς οικογένειες και με  επιπλέον προσαυξήσεις για άτομα με αναπηρία, ανάγκη χρήσης ιατρικών συσκευών για μηχανική υποστήριξη κ.ά.) Ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:  Αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών,  έως και τις 30 Απριλίου 2020, προκειμένου να καλυφθούν και καταναλωτές που επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Το σύνολο της οφειλής καλύπτεται όταν αυτή:

1.     δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ

2.     το 75% από 6.001-9.000 ευρώ

3.     το 50% από 9.001 – 12.000 ευρώ

4.     το 30% από 12.000 ευρώ και πάνω

Το υπόλοιπο ποσό ρυθμίζεται σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το πλήθος των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την προαναφερόμενη Επιτροπή, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.     Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2.     Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής

3.     Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4.     Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6.     Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και άνω (>=67%)

7.     Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Εκ του ΔΣ

By sehmag