Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ επιτυχής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Ν. Μαγνησίας και εκπροσώπων της ΔΕΔΔΗΕ. Εκ μέρους του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Ν. Μαγνησίας στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαουσίδης Σεραφείμ, ο Γεν. Γραμματέας κ. Τσίρος Δημήτριος και ο Αντιπρόεδρος  κ. Θώμος Γεώργιος – Πανταζής. Τη ΔΕΔΔΗΕ εκπροσώπησαν ο Διευθυντής κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, ο κ. Μπέης Ευάγγελος, ο κ. Τσιργούλας Αχιλλέας, ο κ. Πλιακογιάννης Ευστράτιος και ο κ. Μπατσκίνης Δημήτριος.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική η συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων, συζητήθηκαν θέματα του κλάδου όπως η      αλλαγή χρήσης σε καταστήματα, υποχρεωτική ΥΔΕ και τα υλικά στήριξης, τοποθετήσεις κιβωτίων. Συζητήθηκαν αλλαγές και προοπτικές σε θέματα του κλάδου. Η συνάντηση έκλεισε με την καταφατική δέσμευση των δύο φορέων για τη δημιουργία ενός νέου και μόνιμου διαύλου επικοινωνίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος επ’ ωφελεία του κλάδου και του νομού μας.

By sehmag