Ο ΣΕΗΜ ασπάζεται την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και την απαιτούμενη προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι κυνηγοί στην δραστηριότητά τους. Η νέα κυνηγετική περίοδος αρχίζει από 20 Αυγούστου 2020 και λήγει 28 Φεβρουαρίου 2021.

Παρακαλούμε και εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά την στόχευση θηραμάτων που βρίσκονται επάνω ή κοντά σε ηλεκτροφόρα δίκτυα, όπως καλώδια, στύλοι, αγωγοί κτλ. Η στόχευση σε σημεία που υπάρχει ρεύμα, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, τραυματισμούς, βλάβες στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ. Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία που ορίζει την δίωξη των υπαιτίων σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

Η Ασφάλεια είναι το κυριότερο όλων, και είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Η εφαρμογή των διατάξεων περί θήρας πρέπει να είναι καθολική και η κυνηγετική δραστηριότητα να γίνεται στα επιτρεπόμενα σημεία, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον, τη φύση και όσους την επισκέπτονται. Οι κυνηγοί οφείλουν να έχουν την συνείδηση και την ανάλογη παιδεία που διαπερνά το άθλημά τους, δίνοντας το σωστό παράδειγμα στους νέους κυνηγούς.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιλαμβάνεται ένδειξη ζημιάς σε Δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. πτώση καλωδίων), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (τηλεφωνικό κέντρο: 11500).

Εκ του ΔΣ

By sehmag