ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  43  –  Τ.Κ. 38333  –  ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛ. 24210-30891   –  FAX  24210-24535

Email: shlemagnisias@yahoo.gr