ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΗΜ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Μαουσίδης Σεραφείμ
Αντιπρόεδρος: Πρεμέτης Παύλος
Γεν. Γραμματέας: Θώμος Γεώργιος Πανταζής
Ταμίας: Κοντογιάννης Δημήτριος
Μέλος: Μιχαηλίδης Απόστολος
Μέλος: Αναγνώστου Γεώργιος
Μέλος: Μυλωνάς Δημήτριος

Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Πρόεδρος: Μπέκας Στυλιανός
Μέλος: Σπυριδάκης Στυλιανός
Μέλος: Πρεμέτης Ταξιάρχης