ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

History

Ο Σύνδεσμος Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας ιδρύθηκε το 1981 και προήλθε από την συνένωση δυο ιστορικών σωματείων. Το σωματείο των Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας και το σύνδεσμο των Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας. Το σωματείο Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων είναι το παλαιότερο με έτος ίδρυσης το 1932. Λίγο πριν την ιστορική συνένωση των δύο σωματείων, το 1977 ιδρύθηκε και το ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκρολόγων Μαγνησίας.